Rozhovor, učitel – profesionál, Hana Ulíková

Rozhodl jsem se začít rubriku „rozhovory s učiteli – profesionály“. Tedy takovými učiteli, kteří berou svoje povolání vážně a jsou v některém ohledu výjimeční. Účelem je osobně kontaktovat tyto učitele, zjistit jejich triky a postoje a přinést inspiraci každému, kdo si to přečte.

Pokud byste měli tip na takového učitele – profesionála, napište mi prosím na juricek.ucitel@gmail.com

Hanka Ulíková  HAna U

S Hankou jsem se seznámil skrze AV Media, nejvíce mě zaujalo její brilantní zapojení technologií do výuky. Vše má jasný smysl a cíl, nejedná se pouze o ad-hoc použití.

Jako příklad uvádím mezinárodní spolupráci s Christopherem Collinsem z High schoole Monticello ve výuce matematiky. (více o projektu: https://www.facebook.com/groups/284510528602968/). Spolupráce probíhá skrze SMART amp, tento software dává velký důraz na tvorbu a kreativitu samotných studentů. Celý projekt je učebnicovým příkladem tzv. flipped classroom, kde studenti berou aktivitu do svých rukou. Jedná se o velmi motivační způsob vyučování, který rozvíjí nejen znalosti žáků, ale i jejich měkké dovednosti (soft skills) a v tomto případě i anglický jazyk, coby nástroj komunikace.

Mezi další aktivity Hanky také patří organizace matematických tematických dnů se záměrem seznámit studenty i veřejnost s nějakým významným matematickým jevem. Na SPŠ Česká Lípa už takto proběhl den Eulerova čísla a den slavné matematické konstanty PÍ.

O Hance se můžete dozvědět více zde. https://plus.google.com/114872808924350267421

Jaké byly tvoje začátky, v učitelství a ve využívání technologií ve výuce?

To, že jsem učitelka, je splnění mého celoživotního snu, od první třídy jsem věděla, že to chci dělat.

Na pajďáku v Ústí jsem byla úplně první kruh, který studoval matematiku společně s informatikou, takže jsem jeden z prvních absolventů.

Začínala jsem v letech 86-87 a v té době ani moc lidí v Čechách nevědělo, co to počítač je. Já jsem to také nevěděla, ale aspoň jsem měla nějakou vizi.

Bylo tam hodně teorie, v té době to určitě nebylo o tom, že by počítače pomáhaly při výuce. Moje diplomová práce nese jméno Algebraické metody řešení velkých řídkých soustav, což zní příšerně, ale já jsem k tomu vytvořila výukový program. Napsala jsem ho v Pascalu a dala jsem tomu i nějaký obyčejný design. Málem jsem ale práci neobhájila, protože komise mi tvrdila, že cestou výukových programů školství nikdy nepůjde.

To je skvělý, takže Ty jsi vytvořila první výukový program v České republice? (smích)

No možná něco takového bylo, ale v rámci Ústí nad Labem určitě! (smích)

No a pak jsem šla učit do školy, začínala jsem na základce, učila jsem matiku a počítače, spíš teda matiku, protože tou dobou ve školách žádné počítače ještě moc nebyly, tak jsem místo toho učila vaření a takové různé věci.

Pak jsem nastoupila na střední školu a tam jsem už učila matiku a informatiku půl na půl. Začala jsem také učit učitele, jak obsluhovat počítače a zjistila jsem, že mají učitelé velké mezery ve svém technickém vzdělání, to mě zarazilo. Netýkalo se to jen starších učitelů, ale i mladých absolventů.

Taková je bohužel realita i dnes, já jsem studoval AJ-PG na PEDF UK a všechny ICT kurzy, co jsem absolvoval, byly volitelné.

No a po 4 letech mi vedení oznámilo, že mi koupili do třídy interaktivní tabuli. A já jsem řekla, „tak jo“ a letěla jsem na internet zjistit co je to interaktivní tabule.

Tak to byla tvoje cesta k interaktivní tabuli. Jaké technologie používáš dnes, zajímal by mě jak hardware, tak software.

Používám SMART výukový software, SMART Notebook, SMART response 2, SMART lab (lesson activities builder – součást SMART výukového softwaru) a SMART amp.

Používáš něco mimo SMART?

Umím pracovat i s Active boardem, i Googlovské věci. Jsem správce Google administrátorské konzole a teď díky webu Belouga už mě oslovil kolega k online spolupráci a tam budeme zase ke sdílení používat Padlet.

Používáš i jiné aplikace třeba Learning apps, Kahoot nebo Quizizz?

No, tím, že opravdu detailně využívám všechny možnosti SMART výukového softwaru, tak další aplikace už nepotřebuju. Také v mém předmětu není moc prostor na opakování, pořád se bere nová látka, výklad je dominantní část výuky a ty aplikace, které jsi zmínil, jsou spíše vhodné na procvičování.

Můj cíl je, aby každé dítě mělo v hodině svoje zařízení, teď se mi také hodně osvědčila práce s All-in-one počítači, které jsme měli vypůjčené od AV Media.

Mluvili jsme hodně o technologiích, ale chtěl bych se Tě zeptat i na vyučování obecně, máš nějaký svůj vzor, nějakého učitele, kdo Tě hodně ovlivnil?

Můj děda učil na stejné škole, jako učím já teď, to byl asi prvotní impuls. Měla jsem také velké štěstí na matikářky jak na základce tak gymplu. Bylo super, že když jsem nastoupila na základku, tak jsem se svou bývalou matrikářkou byla v kabinetu.

Měla jsi někoho, kdo Tě uvedl do práce s technologiemi ve vzdělávání, u mě to byl třeba můj skvělý učitel angličtiny Emil Waldhauser (twitter: @emilwaldhauser) a dodnes z jeho odkazu těžím.

No, já jsem bohužel okolo sebe nikoho takového neměla, takže se všechny tyto věci musím učit sama. Ale baví mě to a hlavně vidím, že to baví i děti a to je vlastně můj cíl.

No to je právě moje další otázka, jaký je tvůj cíl ve vzdělávání, tvoje vize?

Můj cíl je, aby se děti nebály matematiky, aby se na mých hodinách cítily dobře a aby se učily přirozeně, aniž by si uvědomovaly, že se učí. Snažím se rozbourat stereotyp.

Co si myslíš, že je na roli učitele nejtěžší?

No, když já si nemyslím, že role učitele je těžká (smích) to že učím neberu jako práci, baví mě to. Do práce chodím ráda, nebaví mě jen opravování písemek a rodičáky.

Jsou ve vzdělávání nějaké stereotypy, s kterými se setkáváš a které nejsou pravdivé?

Rozhodně, třeba „ ta naše mládež, to je něco strašnýho…“ To je největší blud, který naše veřejnost pořád sdílí a vůbec to není pravda. Kdykoliv jsem se dostala do situace, že jsem potřebovala nějak pomoct, třeba se mi jednou podařilo před školou zapíchnout auto do sněhu, tak kluci hned přišli a pomohli. A jedna z nejkrásnějších věcí co si pamatuju, bylo, když mi jeden žák přinesl nového křečka, po tom, co mi ten starý umřel a mám ho do teď! Já vím, proč učím a děti mi to dávají najevo. Na tu „naši mládež“ nedám dopustit.

 Kdybys měla na starosti začínajícího učitele, s čím bys ho nejdříve seznámila?

Vzala bych ho na svojí hodinu, aby viděl, že když se člověk dětem věnuje, tak mu to vrátí. A ukázala bych mu využití technologií, protože ty dokážou udělat hodinu zajímavou a dokážou v dětech vzbudit matematickou představivost. A naučila bych ho pracovat s elektronickou třídnicí, to mi chybělo!

Poslední otázka, Je nějaká literatura, kterou bys obecně doporučila ostatním učitelům? Něco pro inspiraci?

Pro inspiraci bych doporučila, aby si každý našel nějakou komunitu učitelů, do které zapadá. Někoho, kdo ho může inspirovat. Pro mě je to třeba komunita Gold Star SEE.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.