Sebehodnocení na konci roku – konkrétní nápady z naší školy

Začátky v sebehodnocení S uzavřením škol v době coronaviru přišlo do českého školství mnoho výzev a jednou z nich bylo průběžné hodnocení a hodnocení na konci školního roku. Na naší škole Zš Strossmayerovo náměstí jsme se hned na počátku uzavření škol dohodli, že domácí práci nebudeme hodnotit známkou a žákům… Read more »

Kahoot v školním streamování

V naší škole jsme se rozhodli, že pro zpestření distanční výuky vytvoříme každý den pro všechny žáky krátký celoškolní streaming. Nejedná se o žádnou oficiální povinnou událost, jde o to, aby se žáci vzájemně potkali při společné aktivitě, aby měli nějaký kontakt s učitelem a aby se trochu rozptýlili od… Read more »

Předmět Tichá individuální práce – inspirace z Německa

Na začátku roku jsem měl možnost skrze organizaci Učitel naživo navštívit několik německých škol ve městě Passau. Nejvíce mě zaujal nový předmět, který zavedli na gymnáziu Gisela Schule (https://www.gisela-schulen.de/). Předmět se jmenuje Freie Stillarbeit (FSA) – můžeme volně přeložit jako tichá individuální práce. V tomto předmětu děti individuálně pracují celou… Read more »

Hodnocení práce učitele žáky

Lehce odbornější článek, který jsem napsal pro časopis Řízení školy na téma mému srdci blízké            Hodnocení práce učitele žáky Získávání zpětné vazby je pro učitele, stejně jako pro ostatní pracující profesionály velmi podstatné. Lékaři, psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, všechny profese, které samostatně a na profesionální… Read more »

Jak zavádět nové metody do praxe a proč je změna ve školství obtížná

V následujících odstavcích sepíšu základní body, které Dylan  Wiliam (autor knihy Zavádění formativního hodnocení) identifikoval jako zásadní, pro úspěšnou aplikaci poznatků z kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků do praxe. (Článek vznikl jako výtah z mé komplexní práce v rámci kurzu Koordinátor ŠVP) Základní složky pro efektivní zavádění nových přístupů do… Read more »

10 minut k lepší výuce: Aspekty formativního hodnocení

Učitelé jsou hodně busy, sám učím a svého volného času si o to více vážím.  Proto přicházím s novým formátem článku “10 minut k lepší výuce” Přečtení článku by nemělo zabrat více jak 10 minut a… hádáte správně, mělo by nás přimět k reflexi vlastní učitelské praxe a možnému vylepšení… Read more »

Učitelské Lahůdky – Koláč pomůcek

Učitelské lahůdky jsou techniky a postupy ve výuce, které osladí práci vám i vašim žákům. Lahůdky jsou ve formě infografik, snadno se tak konzumují. Dnešní sobotu jsem upekl borůvkový koláč. Skládá se z pomůcek, které pravidelně používám v hodinách. Z ingrediencí jsem vybíral takové pomůcky, které chutnají opravdu všem. Z… Read more »

Učitelské Lahůdky – Bonboniéra zapojení všech žáků

Učitelské lahůdky jsou techniky a postupy ve výuce, které osladí práci vám i vašim žákům. Lahůdky jsou ve formě infografik, snadno se tak konzumují. Dnes si jako první otevřeme bonboniéru. Abychom si bonbony mohli dopřát společně s našimi studenty, musíme je rozbalit – vyzkoušet. Je dobré je rozbalovat postupně, bonboniéra… Read more »

Jak pracovat s atmosférou ve třídě v novém školním roce

Jak zlepšit kázeň ve třídě v novém školním roce Pracovní atmosféra ve třídě a chování žáků obecně jsou témata, která musíme jako učitelé řešit každý den. Zároveň to je neoblíbená a náročná oblast naší práce, dle výzkumů je právě řešení kázeňských problémů jeden z největších stresorů pedagogické profese. V novém školním roce však… Read more »