Author Archives: Juricek

Dovednosti učitele ve výuce

 Dovednosti učitele ve výuce Dlouhodobě se zabývám podporou začínajících učitelů na naší škole ZŠ Strossmayerovo náměstí. Podpora probíhá formou návštěv v hodině. U každého učitele mám v rozvrhu zarezervovanou jednu hodinu za jeden až dva týdny. Po hodině máme společnou reflexi, ve které se snažím podpořit učitelovu dobrou praxi a… Read more »

WordWall

Christmas vocabulary 2 https://wordwall.net/play/8667/548/267  https://wordwall.net/play/8667/548/640 https://wordwall.net/play/8667/548/582 https://wordwall.net/play/8667/548/392 https://wordwall.net/play/8667/548/461    Christmas vocabulary 1 Match Up game Find the match  Quiz GameShow quiz Maze chase

Různé

Hodina kódování (angry birds): https://studio.code.org/hoc/1  jobs: https://docs.google.com/document/d/1C1OEWJJiU3OGwlOgbwq8Nfr0UU65kj_LOMtamedUqwk/edit?usp=sharing  Bloggers 2, UNIT 4 and 5 jeopardy: https://jeopardylabs.com/play/vocabulary-unit-4-and-5-2  jeopardy – Bloggers 1, unit 4 + 5, vocab: https://jeopardylabs.com/play/5th-graders-end-of-the-year 

Nejhezčí komentář za poslední dobu a cesta k němu…

Dnes jsem obdržel komentář k úkolu v Google učebně, který mi opravdu udělal radost a tak ho s vámi sdílím: Věřím, že takový komentář by chtěl dostat každý učitel a proto popíšu cestu, jaká k němu vedla. Jednalo se o tvorbu vlastních titulků k anglickému Youtube videu. Úkol byl následující:… Read more »

Sebehodnocení na konci roku – konkrétní nápady z naší školy

Začátky v sebehodnocení S uzavřením škol v době coronaviru přišlo do českého školství mnoho výzev a jednou z nich bylo průběžné hodnocení a hodnocení na konci školního roku. Na naší škole Zš Strossmayerovo náměstí jsme se hned na počátku uzavření škol dohodli, že domácí práci nebudeme hodnotit známkou a žákům… Read more »

Kahoot v školním streamování

V naší škole jsme se rozhodli, že pro zpestření distanční výuky vytvoříme každý den pro všechny žáky krátký celoškolní streaming. Nejedná se o žádnou oficiální povinnou událost, jde o to, aby se žáci vzájemně potkali při společné aktivitě, aby měli nějaký kontakt s učitelem a aby se trochu rozptýlili od… Read more »

Předmět Tichá individuální práce – inspirace z Německa

Na začátku roku jsem měl možnost skrze organizaci Učitel naživo navštívit několik německých škol ve městě Passau. Nejvíce mě zaujal nový předmět, který zavedli na gymnáziu Gisela Schule (https://www.gisela-schulen.de/). Předmět se jmenuje Freie Stillarbeit (FSA) – můžeme volně přeložit jako tichá individuální práce. V tomto předmětu děti individuálně pracují celou… Read more »

Hodnocení práce učitele žáky

Lehce odbornější článek, který jsem napsal pro časopis Řízení školy na téma mému srdci blízké            Hodnocení práce učitele žáky Získávání zpětné vazby je pro učitele, stejně jako pro ostatní pracující profesionály velmi podstatné. Lékaři, psychologové, terapeuti, sociální pracovníci, všechny profese, které samostatně a na profesionální… Read more »

Jak zavádět nové metody do praxe a proč je změna ve školství obtížná

V následujících odstavcích sepíšu základní body, které Dylan  Wiliam (autor knihy Zavádění formativního hodnocení) identifikoval jako zásadní, pro úspěšnou aplikaci poznatků z kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků do praxe. (Článek vznikl jako výtah z mé komplexní práce v rámci kurzu Koordinátor ŠVP) Základní složky pro efektivní zavádění nových přístupů do… Read more »