Category Archives: Komunitní zpětná vazba

Sebehodnocení na konci roku – konkrétní nápady z naší školy

Začátky v sebehodnocení S uzavřením škol v době coronaviru přišlo do českého školství mnoho výzev a jednou z nich bylo průběžné hodnocení a hodnocení na konci školního roku. Na naší škole Zš Strossmayerovo náměstí jsme se hned na počátku uzavření škol dohodli, že domácí práci nebudeme hodnotit známkou a žákům… Read more »

Komunitní zpětná vazba, Klíčové kategorie – přehled

V předchozím článku  jsme si vysvětlili pojem komunitní zpětná vazba. Nyní si podrobněji představíme zmíněné klíčové kategorie. Jak jsem již psal, klíčové kategorie reprezentují tematické okruhy, kterými se dotazníky v rámci komunitní zpětné vazby zabývají. Jsou to taková témata, která dokážou posoudit všichni účastníci vyučování a zároveň jsou tak univerzální, že se… Read more »

Komunitní zpětná vazba – Úvod

Komunitní zpětná vazba V rámci svého studia jsem vypracoval diplomovou práci na téma získávání zpětné vazby pro učitele na základě studentských dotazníků. Tento dost krkolomný název skrývá poměrně jednoduchý princip. V USA existují standardizované dotazníky, které zkoumají názory studentů na zcela konkrétní aspekty vyučovací hodiny u konkrétních učitelů. Mezi zkoumané aspekty, které… Read more »