Kreativní slovník: česko-britský vynález, který mění výuku jazyků

Kreativní slovník je ambiciózní projekt, který může s naší podporou ovlivnit výuku jazyků na celém světě.

Autoři slovníku, Suzannah Gearing a Tomáš Bednář, přicházejí s propracovanými mapami slovní zásoby. Slovíčka vám tak polezou do hlavy (i z hlavy) mnohem rychleji, protože si je můžete zapamatovat v kontextu.  Více o projektu zde: https://www.kreativnislovnik.cz/

Kreativní slovník již téměř celé pololetí testuji na základní škole a v tomto článku prozradím tajné fígle, jak z něj vyždímat maximum. 

Nejprve vysvětluje učitel

Učitel pojmy vysvětlí a přeloží, je dobré procházet stránku po skupinách slov. Hned poté,co vysvětlíme význam můžeme dát krátkou hru, kdy učitel vymýšlí definice k jednotlivým pojmům a děti pojmy hledají a zapisují nebo na ně ukazují prstem (tím také trénujeme poslech) .

PRO TIP osobní zkušenost napomáhá zapamatování, proto když vysvětlujeme nějaké slovíčko, je vhodné ho zařazovat do osobního kontextu žáků. Pomoci nám mohou otázky jako: Už jsi někdy…., Kdy jste naposledy….., Máte rádi…. , také můžeme nechat žáky vymyslet vlastní příkladovou větu.

Pak dirigují  žáci

Pak je čas předat aktivitu žákům. Necháme je pracovat ve skupině nebo ve dvojici. Jeden se pokusí opisem nebo pantomimicky ztvárnit vybraný pojem a ostatní se snaží uhádnout, o co se jedná.

 

Hra na závěr

Žáci se rozdělí do menších skupin (např. po 6) a ve skupinách si udělají dvojice (dvojice hraje spolu proti ostatním dvojicím ve skupině). Učitel rozdá na kartičkách slovíčka, která jsme právě probírali. (kartičky jsou součástí sady Kreativního slovníku nebo učitel jen napíše pojmy na papírky). Hrajeme hru na asociace, jeden z dvojice si vytáhne kartičku a musí jedním slovem popsat slovíčko, které si vylosoval (nejlépe skrze nějakou asociaci). Druhý z dvojice hádá, co je na kartičce. Pokud uhádne, má dvojice bod a kartičku si nechávají, pokud neuhádne, vrací se karta zpět. Pokračujeme, dokud nám zbývají kartičky (nebo dokud nezazvoní).

Stovky kvalitních map

Tímto postupem máte za pár minut připravenou zajímavou hodinu. Suzannah Gearing a Tomáš Bednář pro vás v Kreativním slovníku připravili stovky unikátních slovních map,

Uvažujete správně, stovky zajímavých hodin cizího jazyka s předem připravenými kvalitními materiály! Tomu odolá jen málokterý učitel.

Více info o kreativním slovníku a možnost objednání zde: https://www.kreativnislovnik.cz/

 

One thought on “Kreativní slovník: česko-britský vynález, který mění výuku jazyků

  1. Barbora Kopecká

    Pan učitel Jan Juříček, jeho hodiny jsou moc super a zábavné . Diky jeho strance Didatech cz, se můžu učit zábavnou formou. BARČA 5A

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.