5 oblastí, kam posunout školní vzdělávání

Od počátku své učitelské kariéry se zamýšlím nad tím, jak správně učit. Proto pravidelně zavádím do svých hodin nové metody, hry a pomůcky. Je to vzrušující, přestože někdy vyčerpávající, ale podle mě správná cesta.

V poslední době se stále více zabývám podstatou samotné výuky, spíše než konkrétními metodami. Napadají mě otázky jako: Co je pro děti smysluplné, jak by se měl vzdělávat nový učitel a co by mohlo být součástí celoživotního vzdělávání. Jak s dětmi navázat a udržovat pozitivní vztahy, nakolik jsou důležité faktické vědomosti. Jak vést děti k abstraktnímu myšlení a jak je naučit lépe žít.

Přestože zpočátku mi nejvíce záleželo na studijních výsledcích, nyní se  čím dál více orientuji směrem k žákům. Zajímají mě způsoby jak děti nadchnout pro angličtinu, čím udělat výuku atraktivní nebo co pomáhá vytvořit přátelské a podnětné klima ve třídě….

Slovy pedagogického slovníku se z logotropa stávám paidotropem…

Je začátek roku 2018 (můj pohled se časem může změnit…) a právě se domnívám, že našim školám by opravdu pomohly následující podmínky:

Klidní Šťastní a sebejistí učitelé

Učitelé by se měli více vzdělávat v oblasti duševní hygieny a podstupovat sebezkušenostní výcvik, aby lépe pochopili sebe a hlavně svoje žáky.

Více úspěchu a radosti v hodinách

Představte si, že jako cíl hodiny by bylo: 90% žáků v této hodině prožije radost z učení. Nebo výstupem zasedání pedagogické rady by mohl být seznam konkrétních doporučení, jak udělat žáky v naší škole šťastnějšími.

Propojení látky s reálným světem

Učitelé by si sami před sebou měli být schopni obhájit, proč konkrétní látku vyučují a stejně tak by s tím měli seznámit žáky. Také bychom se měli ptát, jaký má učivo dopad na celkové vzdělání žáka a zda zapadá do souvislostí.

Dovednosti, ne jen znalosti

Dokud budeme požadovat pouze zapamatováni a ne aplikaci znalostí, nikam se naše školství neposune, viz Bloomova taxonomie níže.

Přesah

Učitelé by měli mít lidský přesah. Zajímat se o okolní svět, celostně se vzdělávat, zastávat a obhajovat morální, etické hodnoty a jít příkladem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.