Holé vědomosti již nestačí

Vývoj společnosti si žádá změnu školství. Rodiče žáci i zaměstnavatelé už nechtějí aby absolventi základního vzdělání jen znali a uměli reprodukovat informace, ale aby je také dokázali opravdu použít v kontextu současné doby.

Jeden z nejlepších nástrojů na vysvětlení provázanosti znalostí a dovedností je Bloomova taxonomie.

V následujícím obrázku jsem vytvořil pyramidu Bloomovy taxonomie, které staví na znalostech, ale ukazuje, jakým dalším směrem je můžeme posouvat.

Ke každému stupni jsem pro vysvětlení přidal slovesa, která se ho týkají. Snažil jsem se slovesa redukovat tak, abych podtrhl nejdůležitější charakteristiky každého stupně.

My jako učitelé bychom pak ve škole měli svoji výukou vytvářet takové prostředí, abychom mohli žáky postupně posouvat do vyšších, složitějších stupňů Bloomovy taxonomie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.