Jak pracovat s atmosférou ve třídě v novém školním roce

Jak zlepšit kázeň ve třídě v novém školním roce

Pracovní atmosféra ve třídě a chování žáků obecně jsou témata, která musíme jako učitelé řešit každý den. Zároveň to je neoblíbená a náročná oblast naší práce, dle výzkumů je právě řešení kázeňských problémů jeden z největších stresorů pedagogické profese. V novém školním roce však máme možnost začít znovu a vybudovat ve třídě akademické a příjemné prostředí jak pro žáky, tak pro učitele.

V tomto článku si ukážeme techniky, které doporučuje americký odborník na vzdělávání Doug Lemov ve své knize „Teach Like a Champion“. Dough Lemov se dlouhodobě zabývá spoluprací se špičkovými učiteli ve Spojených státech a skrze analýzu jejich výuky se snaží „vyseparovat“ jednotlivé vyučovací metody a techniky, které vedou žáky ke školnímu úspěchu.

4 strategie, které nám pomáhají vybudovat akademické vyučovací prostředí:

A: Monitorujte třídu

Jako v každé jiné profesionální práci i pro učitele jsou opravdu důležité detaily. Pokud chceme dát najevo, že máme skupinu pod kontrolou a efektivně monitorovat práci v hodině, je důležité, abychom se mohli bez problému dostat ke každému žákovi. Proto musí být okolo všech lavic dostatečný prostor a v pohybu nám nesmí překážet např. školní batohy.

B: Dejte najevo, že dáváte pozor na všechny žáky

Ukázalo se, že zkušení učitelé zdůrazňují svoji upřenou pozornost různými neverbálními gesty. Například poté co učitel zadá instrukce, nakloní hlavu na stranu, jako kdyby před ním stál neviditelný sloup, a tím dá najevo, že pozorně sleduje situaci.  Nebo se na chvíli postaví na špičky, jako kdyby se díval až na konec třídy. Případně po zadání instrukcí pokyne rukou vpřed a klidně přejede pohledem třídu (podobně jako dělají politici před veřejným vystoupením, když zkoumají, kdo z jejich známých a jací novináři jsou v publiku).

C: Čím menší intervence, tím lepší

Pokud se dostaneme do situace, kdy musíme zakročit a někoho napomenout, je lepší to udělat co nejvíce diskrétně. Představme si situaci, kdy žák např. vytahuje z kapsy svůj mobilní telefon. Jakmile jednoduše řekneme: „Marku, schovej ten mobil! Víš, že mobily jsou v hodinách povolené jen s instrukcemi učitele“, tak přerušíme jednak svůj tok myšlenek, ale i práci třídy, jelikož se najednou na Marka všichni otočí a možná to je dokonce to, čeho Marek chtěl dosáhnout. Proto se snažíme intervence řešit co nejefektivněji a individuálně. Zde je několik příkladů:

 1. Pozitivní skupinová korekce: Ještě než přistoupíme k individuální korekci, můžeme použít jemnější kolektivní pobídnutí/doporučení. Pokud vidíme, že se 2 žáci vybavují, přestože mají zadanou písemnou práci, můžeme celé třídě připomenout např. „Všichni bychom teď měli už psát.“ Nebo „Na psaní je potřeba klid, dejte si pozor, ať nerušíte ostatní“.

 2. Individuální korekce: Pokud vyrušování neustává, můžeme přistoupit k individuální korekci. Opět . však nevyvoláme žáka před třídou, abychom na něj nestrhávali zbytečně pozornost. Ideální je zajít přímo k jeho lavici a připomenout, čemu se má věnovat. Pokud žák poté začne pracovat, můžeme mu za jeho pokrok i poděkovat. Získáme si tak od studentů respekt, protože tím naznačujeme, že s nimi jednáme jako se sobě rovnými.

 3. Individuální pochvala: V případě, že budeme mezi žáky chodit jen za účelem korekce, rychle si na to navyknou a může to následně poškozovat klima ve třídě. Je proto vhodné, abychom chodili také individuálně chválit jejich dobrou práci. Všichni si pak zvyknou, že práce v hodině je kontrolována a když učitel k někomu vyrazí, není z toho třídní „aféra“.

 4. Veřejná korekce: Samozřejmě mohou nastat i situace, kdy je nejefektivnější žáka napomenout veřejně před ostatními. V takovém případě je však vhodné, zároveň zmínit příkladem i žáky, kteří následují instrukce vzorně, abychom nestrhávali pozornost na vyrušujícího. Např. Michale vezmi si propisku a začni podtrhávat klíčová slova, tak jak to dělá Veronika s Kubou. Opět můžeme výpověď doplnit krátkým „děkuji“, pokud se situace vyřeší.

D: Účel je důležitější než kontrola

Je důležité často žákům poskytovat vysvětlení, proč vyžadujeme, aby se chovali daným způsobem. Ve třídě udržujeme kázeň, abychom všem mohli poskytnout nejlepší podmínky k učení. Snažíme se nastavit akademické prostředí, aby se žáci dostali na dobrou střední případně vysokou školu a mohli se věnovat tomu, co je zajímá. Není to z důvodu, že jsem učitel, který představuje vyšší moc a co řeknu já, to platí.

S tím souvisí i formulace korekcí, preferujeme fráze, které vysvětlují a dávají úkoly nad příkazy a zákazy. Místo „Přestaň se bavit“ zvolíme „Otevři pracovní sešit a začni pracovat“, místo „neotáčej se“ radši „dívej se do svého sešitu, tam najdeš všechny informace“.

A pokud pak žákům navíc poděkujeme za plnění instrukcí, postupně získáme jejich respekt a důvěru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.