Předmět Tichá individuální práce – inspirace z Německa

Na začátku roku jsem měl možnost skrze organizaci Učitel naživo navštívit několik německých škol ve městě Passau.

Nejvíce mě zaujal nový předmět, který zavedli na gymnáziu Gisela Schule (https://www.gisela-schulen.de/). Předmět se jmenuje Freie Stillarbeit (FSA) – můžeme volně přeložit jako tichá individuální práce.

V tomto předmětu děti individuálně pracují celou vyučovací hodinu. Na výběr mají práci ze 3 předmětů: matematiku, němčinu a angličtinu.

Práce v jednotlivých předmětech je připravená na několik týdnů (časové období se může lišit) dopředu. Veškeré potřebné materiály (pracovní listy nebo další pomůcky jako stopky nebo kostičky) jsou připravené v boxech. V praxi to znamená, že každé dítě má ve třídě připravené 3 boxy (jeden box s prací na matematiku, další na angličtinu a němčinu) a žák si může individuálně zvolit, na kterém předmětu bude v hodině pracovat, případně předměty během, hodiny prostřídat.

(boxy se zadáním)

Učitel v těchto hodinách monitoruje třídu a dohlíží na zachování pracovní atmosféry a ticha. Pokud má dítě nějakou otázku, napíše na tabuli svoje jméno a učitel za ním pak přijde a se cvičením pomůže.

Pojďme se podívat jak v praxi vypadá práce na boxu s angličtinou. Žák si vybere anglický box a začne samostatně pracovat na vyplňování pracovních listů (pracovní listy byly velmi podobné jako cvičení, které známe z běžně dostupných pracovních sešitů). Pracovní listy jsou umístěné zvlášť, aby je mohli učitelé snadněji doplňovat a nemuseli pokaždé znovu otevírat desítky boxů.

Součástí boxu je zadání a papír s výsledky, který má zelenou barvu (výsledkový list je záměrně celý natisknutý na zeleném papíře, učitel tedy vidí, že s ním žák pracuje a může tak zkontrolovat, že žák pouze neopisuje správné řešení do nevyplněného papíru).

(zalaminované pracovní listy)

Žák si svou práci následně samostatně zkontroluje dle zeleného papíru a zelenou fixou opraví svoje chyby. Takto opravený pracovní list poté odevzdá do přihrádky učiteli, který ho překontroluje a poté si ho žák vkládá do svého výsledkového portfolia.

Během hodiny si sice děti mohly vybrat, čemu se budou věnovat, ve výsledku však měly stanovený určitý deadline a museli nakonec dokončit všechny (nebo naprostou většinu) boxů.

(pracovní listy opravené zelenou barvou a zelená, červená a modrá přihrádka na odevzdávání hotových prací)

Celoškolní koncepce

Žáci předmětem FSA trávili 3 hodiny týdně v 6. a 7. ročníku. Pro práci byly dokonce vyhrazeny mimo standardních učeben i speciální prostory s méně formálním uspořádáním nábytku.

Technicky bylo vše zpracované do nejmenšího detailu. Pracovní listy byly zalaminované, boxy byly barevně označené dle předmětů, každý box měl navíc kód, který symbolizoval návaznost cvičení – to se pak objevovalo i v portfoliu.

Z hlediska celoškolní aplikace však učitelé postupovali rozdílně. Např. nebylo jednotné, zda se v boxech objevuje již probrané učivo nebo se žáci skrze samostatnou práci seznamují s něčím, co se bude v hodinách teprve probírat. Nebylo také jednotně nastavené hodnocení. Někdo dával za práci známku, jiný dokonce do boxů dával testy, někteří však v celkovém hodnocení k práci s boxy vůbec nepřihlíželi.

Co si můžeme přenést do našich škol

Domnívám se, že se jednalo o zajímavou inovaci, která určitě do jisté míry vede žáky k samostatné organizaci vlastní práce a k udržování klidné a tiché pracovní atmosféry. Osobně bych pravděpodobně nezačínal s tímto přístupem celoškolně, ale pouze ve vybraných třídách, primárně bych se zaměřil na vyšší ročníky prvního stupně, kde je pro učitele snazší takovou průřezovou hodinu zařadit do rozvrhu.

Jako cíl bych si stanovil rozvoj kompetence pracovat samostatně a posílení dovednosti se soustředit na individuální tichou práci. Nemyslím, že je ze začátku nutné, aby všichni pracovali na stejných předmětech a měli stanovený deadline – jasně bych práci připravil, ale nechal děti si vybrat, ať se opravdu věnují tomu, co je zajímá.

V miniaturní verzi jsem něco podobného vyzkoušel ve své hodině angličtiny. Žáci si mohli vybrat, zda budou pracovat s pracovním sešitem, anglickým časopisem nebo si vyrábět flashcards a učit se slovíčka. Na práci měli stanovených 25 min. a v reflexi oceňovali možnost volby, proto se budu snažit podobný styl práce do svých hodin zařazovat častěji.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.