Dovednosti učitele ve výuce

 Dovednosti učitele ve výuce

Dlouhodobě se zabývám podporou začínajících učitelů na naší škole ZŠ Strossmayerovo náměstí. Podpora probíhá formou návštěv v hodině. U každého učitele mám v rozvrhu zarezervovanou jednu hodinu za jeden až dva týdny. Po hodině máme společnou reflexi, ve které se snažím podpořit učitelovu dobrou praxi a případně předložit metody a konkrétní kroky, které povedou k rozvoji výuky daného učitele. Naším školním cílem je taková výuka, která děti aktivizuje, výuka, která zapojí všechny děti ve třídě a pomůže v každému žákovi rozvinout vlastní studijní potenciál. 

Přemýšlel jsem, jak formulovat principy a proces, kterým učitelé při svém profesním rozvoji prochází a došel jsem k následující pyramidě:

Základní kameny naznačují určitou posloupnost, která z mé zkušenosti odpovídá postupnému rozvoji učitelské praxe.

Začínáme s managementem třídy, bez stanovení a dodržování třídních pravidel a nastavení pracovní atmosféry nemůžeme pokračovat ke komplexnějším metodám. 

Metodologie popisuje určité principy, které jsou na naší škole důležité a efektivní. V metodologii je však samozřejmě prostor pro vlastní učitelský styl, není cílem, aby všichni učitelé používali stejné metody.

Nakonec všechno vede k práci s výukovými cíli. Mít ve své výuce cíl je zásadní, ale bez zvládnutého managementu třídy a vhodně zvolené metodologie se naše cíle budou těžko dosahovat.

Pyramida může sloužit jak začínajícím tak zkušeným učitelům. Promýšlení jednotlivých stavebních kamenů vede k reflexi vlastní výuky, zároveň nám práce s pyramidou může pomoci odhalit, proč hodina neproběhla dle našich představ.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.