Kooperativní vyučování

Inspirován četbou knihy approaches and methhods in language teaching (metody a přístupy k vyučování jazyka) jsem se rozhodl vyzkoušet metodu spojenou s kooperativním vyučováním.

Naše téma bylo minulý čas prostý (past simple) a nepravidelná slovesa. Všichni jsme se pohodlně usadili do kruhu a společně jsme měli vytvořit příběh tak, že každý přispěl jednou větou. Každý student musel nejdříve zopakovat příběh, který byl vytvořený z vět jeho kolegů a posléze přidat jednu vlastní větu. Tímto způsobem jsme vytvořili hravý příběh. V každé větě studentů se objevilo jedno sloveso v minulém čase, často i nepravidelné sloveso. Protože si studenti museli celou výpověď zapamatovat a zopakovat, trénovali jsme tak přesně to, co bylo naším cílem.

Na konci jsem posléze vyzval jednoho studenta, aby mi celý příběh převyprávěl na diktafon. Takto jsme získali materiál, který vytvořili sami studenti a zároveň jsme s ním mohli dále pracovat. V další hodině jsme nahrávku přepsali do sešitu a znovu si podtrhli a zvýraznili důležité vazby a nepravidelná slovesa. Aktivita se dětem líbila, sedět v kruhu je pro ně vždy příjemné zpestření výuky a vymýšlet pokračování příběhu je bavilo.

odkaz na nahrávku příběhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.