Google Classroom, inquiry based learning (IBL)

Od října používám s jednou moji třídou Google classroom, v tomto článku chci krátce představit její výhody při použití inquiry based learning (učení založené na objevování – nepamatuji si český ekvivalent). Obecně jde v IBL o to, aby řešení úkolu našli studenti sami, bez pomoci učitele. Role učitele je např. poskytnutí vhodných zdrojů, vytvoření jasného zadání a závěrečné shrnutí a vyjasnění nejasností (ale až poté, co studenti úkol sami vyřeší). IBL si zakládá na tom, že studenti si lépe zapamatují informace, na které sami přijdou. Také sází na aktivitu a kooperaci studentů a ne pouze na výklad učitele.

V dnešní době informačních technologií už totiž učitel (alespoň ne na střední škole) neslouží jak neotřesitelný zdroj informací, ale spíše průvodce a poradce pro žáky neboť informace jsou všude dostupné i bez učitele. Učitel se snaží vytvářet co nejvhodnější podmínky pro učení, vzdělávat se však již žáci mohou (musí?) sami.

Obr. 1: zadání práce

obrázek 001

Úkol pro studenty byl jasný porovnat dvě gramatické konstrukce, vysvětlit jejich rozdíl a další detaily, které se k této gramatice vážou. Základním kamenem pro IBL jsou jasné instrukce a výstupy studentů. V mém případě stačilo využít učebnici a najít všechny potřebné informace, nicméně je vhodné, pokud si studenti musí doplnit určité informace např. sledováním videí nebo rozborem různých internetových zdrojů. Měli by se naučit vhodně vyhledávat informace a prověřovat jejich relevanci/pravdivost.

Studenti měli svůj výstup prezentovat v Google slides a v tomto bodě se dostáváme ke Google classroom (GC), je to totiž ideální platforma pro tvorbu a sdílení Google dokumentů a jednoduše kooperuje s dalšími Google aplikacemi. Vytvořil jsem tedy úkol v GC a přiložil word dokument se zadáním. Studenti mají vždy možnost vkládat jako řešení všechny možné online zdroje nebo soubory z Google disku, či přímo z počítače.

Obr 2: bod 1 – místo pro vkládání úkolu v GC, bod 2 – zadání úkolu v MS word

obrázek 002

V dalším bodě jsem poté prezentace zkontroloval a vytvořil z nich shrnutí se správnými odpověďmi. Také jsem všechny prezentace opět „vrátil studentům“ (upravil jsem možnosti sdílení tak, aby je mohli znovu opravit). Následně jsem na hodině prezentoval správné výsledky a studenti si zároveň upravovali svoje prezentace a znovu je ukládali (ukládání je automatické).

Tímto způsobem, který je zaměřený na samotný proces a ne pouze na správný výsledek jsme nakonec všichni došli ke správnému pochopení stanovené gramatiky. Jako poslední jsem v GC vytvořil otázku zaměřenou na zpětnou vazbu k aktivitě, odpovědi jsou opět lehce dostupné a hned vidím, kdo na otázku odpověděl a jaký měla aktivita úspěch.

Obr. 4: moje shrnutí, vysvětlení

obrázek 004

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.