Learningapps.org, tvorba interaktivních cvičení

Na Learning apps mě upozornil můj kamarád, učitel a inovátor Emil Waldhauser (@EmilWaldhauser), jedná se o stránku, která umožňuje vytvářet vlastní jednoduchá interaktivní cvičení. Obsahuje zhruba 20 různých šablon, do kterých dosadíte vlastní obsah a tímto způsobem vytváříte vzdělávací „aplikaci“, kterou pak skrze odkaz nebo QR kód rozešlete mezi studenty…. Read more »

Gamifikace ve vzdělávání

Gamifikace je zařazení různých zábavných a statistických prvků, které většinou známe z her do různých oblastí běžného života. Mezi tyto prvky patří například získávání bodů, soutěžení s ostatními nebo dosahování různých úrovní a hodností (achievement) za splněné úkoly. Gamifikace se využívá například ve vzdělávání, marketingu, fitness nebo firemním managementu. Účelem tohoto trendu… Read more »

Edmodo a Google Classroom část I.

Edmodo a Google Classroom patří mezi stále oblíbenější tzv. classroom management systémy (management třídy).  V tomto článku se zaměříme na obecný popis těchto systému a shrneme si jejich výhody a možnosti použití. Skrze Google Classroom nebo Edmodo si můžete vytvořit virtuální třídu a pozvat do ní své žáky (u Google… Read more »

VideoGramatika 1. příspěvek, Relative clauses

Rozhodl jsem se udělat sérii videí o anglické gramatice. Videa budou mým studentům pomáhat s domácí přípravou a doufám, že se jednou zapojí i do samotné tvorby. Navíc budou sloužit jako další doplňkový materiál k task-based učení atp.Jako první jsem zvolil video týkající se gramatiky, kterou právě probírám:

Google Classroom, inquiry based learning (IBL)

Od října používám s jednou moji třídou Google classroom, v tomto článku chci krátce představit její výhody při použití inquiry based learning (učení založené na objevování – nepamatuji si český ekvivalent). Obecně jde v IBL o to, aby řešení úkolu našli studenti sami, bez pomoci učitele. Role učitele je např. poskytnutí vhodných zdrojů,… Read more »

Socrative, část 1.

Ve všech třídách jsem začal využívat aplikaci Socrative a nemůžu si ji vynachválit. Je to jednoduchý program, ve kterém si můžete vytvářet vlastní testy, ty pak předložíte studentům a v reálném čase sledujete výsledky. Svými dalšími funkcemi se také zapojuje do trendu gamifikace ve vzdělávání, který rozhodně podporuji. Rozhodl jsem… Read more »

SMART amp

SMART amp je služba vyvinutá společností SMART. SMART je kanadská společnost, která vytváří různě interaktivní tabule a jiné technologické doplňky pro vyučování (např. vizualizéry, interaktivní obrazovky atp.) a také se zabývá vývojem softwaru pro svoje zařízení i samostatných vzdělávacích aplikací, mezi které SMART amp spadá. SMART amp je varianta online… Read more »

Skladování tabletů ve škole 1

Téma skladování tabletů ve škole, jsem si vybral proto, že naše škola v nedávné době nakoupila 16 tabletů (s operačním systémem Win 10) a domníval jsem se, že průzkumem trhu najdu nové možnosti jejich skladování. Prakticky existují tři různé způsoby jak skladovat tablety ve škole.  Existuje nabíjecí skříň, nabíjecí pojízdný vozík… Read more »

Sloh zaměřený na proces tvorby, ne na produkt

Jedno z dalších velkých didaktických témat je procvičování psaní v AJ (writing) zaměřené na proces tvoření a ne až na koncový produkt (focus on process x product). K naplnění této myšlenky jsou velmi užitečné Google dokumenty. Používám je dvěma způsoby. S mojí starší třídou (5.ročník osmiletého gymnázia), mám zřízenou Google Classroom, do které mi… Read more »

Kooperativní vyučování

Inspirován četbou knihy approaches and methhods in language teaching (metody a přístupy k vyučování jazyka) jsem se rozhodl vyzkoušet metodu spojenou s kooperativním vyučováním. Naše téma bylo minulý čas prostý (past simple) a nepravidelná slovesa. Všichni jsme se pohodlně usadili do kruhu a společně jsme měli vytvořit příběh tak, že každý přispěl… Read more »