Tag Archives: Google Classroom

Edmodo a Google Classroom část I.

Edmodo a Google Classroom patří mezi stále oblíbenější tzv. classroom management systémy (management třídy).  V tomto článku se zaměříme na obecný popis těchto systému a shrneme si jejich výhody a možnosti použití. Skrze Google Classroom nebo Edmodo si můžete vytvořit virtuální třídu a pozvat do ní své žáky (u Google… Read more »

Google Classroom, inquiry based learning (IBL)

Od října používám s jednou moji třídou Google classroom, v tomto článku chci krátce představit její výhody při použití inquiry based learning (učení založené na objevování – nepamatuji si český ekvivalent). Obecně jde v IBL o to, aby řešení úkolu našli studenti sami, bez pomoci učitele. Role učitele je např. poskytnutí vhodných zdrojů,… Read more »

Sloh zaměřený na proces tvorby, ne na produkt

Jedno z dalších velkých didaktických témat je procvičování psaní v AJ (writing) zaměřené na proces tvoření a ne až na koncový produkt (focus on process x product). K naplnění této myšlenky jsou velmi užitečné Google dokumenty. Používám je dvěma způsoby. S mojí starší třídou (5.ročník osmiletého gymnázia), mám zřízenou Google Classroom, do které mi… Read more »