Tag Archives: Kooperativní vyučování

Kooperativní vyučování

Inspirován četbou knihy approaches and methhods in language teaching (metody a přístupy k vyučování jazyka) jsem se rozhodl vyzkoušet metodu spojenou s kooperativním vyučováním. Naše téma bylo minulý čas prostý (past simple) a nepravidelná slovesa. Všichni jsme se pohodlně usadili do kruhu a společně jsme měli vytvořit příběh tak, že každý přispěl… Read more »