Tag Archives: zapojení studentů

Gamifikace ve vzdělávání – odznáčky

Po vzoru Edmoda, Gold Star See, Steam a podobných softwarů využívajících prvky gamifikace (více o gamifikaci v mém předchozím článku), jsem se rozhodl tento rok pro svoje studenty vytvořit opravdové odznáčky. Odznáčky mají sloužit jako motivační prvek, ideálně by měly tvořit ucelený systém s předem danými kritérii pro jejich získání. V mém případě… Read more »

Studenti tvoří vlastní cvičení v Learningapps.org

Můj poslední příspěvek o learningapps.org zaznamenal pozitivní ohlasy, proto jsem se rozhodl udělat krátké video o tom, jakým způsobem tento web využívám. Konkrétně se jedná o to, jak zapojit studenty do tvorby vlastních aplikací a jejich následné zasazení do hodiny.

Gamifikace ve vzdělávání

Gamifikace je zařazení různých zábavných a statistických prvků, které většinou známe z her do různých oblastí běžného života. Mezi tyto prvky patří například získávání bodů, soutěžení s ostatními nebo dosahování různých úrovní a hodností (achievement) za splněné úkoly. Gamifikace se využívá například ve vzdělávání, marketingu, fitness nebo firemním managementu. Účelem tohoto trendu… Read more »

Google Classroom, inquiry based learning (IBL)

Od října používám s jednou moji třídou Google classroom, v tomto článku chci krátce představit její výhody při použití inquiry based learning (učení založené na objevování – nepamatuji si český ekvivalent). Obecně jde v IBL o to, aby řešení úkolu našli studenti sami, bez pomoci učitele. Role učitele je např. poskytnutí vhodných zdrojů,… Read more »

Socrative, část 1.

Ve všech třídách jsem začal využívat aplikaci Socrative a nemůžu si ji vynachválit. Je to jednoduchý program, ve kterém si můžete vytvářet vlastní testy, ty pak předložíte studentům a v reálném čase sledujete výsledky. Svými dalšími funkcemi se také zapojuje do trendu gamifikace ve vzdělávání, který rozhodně podporuji. Rozhodl jsem… Read more »

SMART amp

SMART amp je služba vyvinutá společností SMART. SMART je kanadská společnost, která vytváří různě interaktivní tabule a jiné technologické doplňky pro vyučování (např. vizualizéry, interaktivní obrazovky atp.) a také se zabývá vývojem softwaru pro svoje zařízení i samostatných vzdělávacích aplikací, mezi které SMART amp spadá. SMART amp je varianta online… Read more »

Sloh zaměřený na proces tvorby, ne na produkt

Jedno z dalších velkých didaktických témat je procvičování psaní v AJ (writing) zaměřené na proces tvoření a ne až na koncový produkt (focus on process x product). K naplnění této myšlenky jsou velmi užitečné Google dokumenty. Používám je dvěma způsoby. S mojí starší třídou (5.ročník osmiletého gymnázia), mám zřízenou Google Classroom, do které mi… Read more »

Kooperativní vyučování

Inspirován četbou knihy approaches and methhods in language teaching (metody a přístupy k vyučování jazyka) jsem se rozhodl vyzkoušet metodu spojenou s kooperativním vyučováním. Naše téma bylo minulý čas prostý (past simple) a nepravidelná slovesa. Všichni jsme se pohodlně usadili do kruhu a společně jsme měli vytvořit příběh tak, že každý přispěl… Read more »